Zamek Książąt zamek książat mazowieckich w ciechanowie Mazowieckich w Ciechanowie powstał na prawym brzegu rzeki Łydyni w latach 80-tych XIV w. z inicjatywy księcia mazowieckiego Siemowita III.

Sztypałac w sztynorcienort to niewielka miejscowość położona na półwyspie w gminie Węgorzewo nad Jeziorem Sztynorckim.Zobaczyć tu można pałac rodziny Lehndorffów z XVII w. w którym często gościł Ignacy Krasicki.

 

Dworek Olszewskich w Bełchatowidworek olszewskich w bełchatowiee to budynek późnobarokowy wybudowany w I połowie XVIII w. przez rodzinę Rychłowskich herbu Nałęcz.

Zamek w dubiecko zamekDubiecku został wybudowany pod koniec I połowy XVI w. przez Stanisława Mateusza Stadnickiego.


Zamprzeclaw zamekek w Przecławiu zbudował w pobliżu drewnianego, myśliwskiego średniowiecznego zameczku Mikołaj Ligęza herbu Półkozic w latach 1518 - 1529.


Pierwpalac w dukliotny zamek w Dukli wzniósł prawdopodobnie około połowy XVI w. Jan Jordan herbu Trąby.


Zamek w Sansanok zamek krolewskioku położony jest na stromym wzniesieniu nad rzeką San. Prawdopodobnie w tym miejscu istniał we wczesnym średniowieczu gród obronny.