Wpalac dwor w gnojniee wsi Gnojno w województwie świętokrzyskim znajduje się dwór/pałac pochodzący z XVI w.

Pałac/dwór wybudowany został przez Krzysztofa Gnoińskiego. Zabytek otoczony jest parkiem, w którym zachowało się wiele gatunków starodrzewu. Obecnie mieści się tutaj Dom Pomocy Społecznej. Z zewnątrz obiekt jest zaniedbany i brzydki. Budynek był prawdopodobnie wielokrotnie przebudowywany i to sprawiło, że nie zachowały się zdobienia architektoniczne.


Źródło: www.dworypalace.travel.pl