zamek w opocznieHistoria zamku w Opocznie sięga XIV w. W tym czasie na terenie Polski powstało wiele zamków obronnych z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. W taki też sposób powstał zamek w Opocznie, który był typowym zamkiem miejskim, tzn. leżał w obrębie miasta i powstał równocześnie z murami miasta.

  • GPS: 51°22'31.55"N, 20°17'20.94"E
  • Galeria zdjęć zamku
  • Stan: dobry
  • Dostępność: własność Muzeum
  • Atrakcyjność: 3/5

Rola zamku jako siedziby administracyjnej starostów polegała na utrzymywaniu go w pełnym przygotowaniu na wypadek wybuchu wojny. W XV w. w mieście rozprzestrzenił się pożar, który strawił też zamek. W następnym stuleciu pozostawał on w ruinie. Dopiero na początku XVII w. został częściowo odbudowany i zamieszkany. W 1655 r. budynek ponownie został zniszczony w wyniku wojen szwedzkich. Pozostawał w runie do II połowy XIX w. W latach 1874 - 1875 ponownie go odbudowano. Stanowił siedzibę administracji powiatowej, a w latach 1918 - 1939 starostwa powiatowego. W czasie II wojny światowej mieścił się tutaj odział zakaźny szpitala miejskiego, który funkcjonował w tych murach do lat 60-tych XX w. Potem zamek stanowił siedzibę administracji powiatowej, biblioteki i zakładu energetycznego. Prace remontowe mające na celu adaptacje zamku na Muzeum Regionalne rozpoczęto w 1976 r. W chwili obecnej w zamkowych murach wciąż mieści się Muzeum Regionalne, które prezentuje swoje stałe ekspozycje i wystawy czasowe.

Źródło: www.opoczno.pl