Nprzemysl zamek kazimierzowskia Zamkowym Wzgórzu, na wysokości 270 m n.p.m. znajduje się w Przemyślu renesansowy Zamek Kazimierzowski. W stylu gotyckim powstał on w miejscu drewniano-ziemnego grodu, wzniesionego po roku 1340, za panowania Kazimierza Wielkiego.

 

Pałprzemysl palac lubomirskichac Lubomirskich znajduje się w południowo-wschodniej dzielnicy Przemyśla w Bakończycach, które kiedyś były osobną wsią. Zespół pałacowy i folwarczny znajdujący się tutaj wybudowano w latach 1885?1887 na polecenie księcia Hieronima Adama Lubomirskiego, według projektu Maksymiliana Nitscha.

 

Polakrosno palac polankanka będąca do 1968 r. osobną wsią obecnie stanowi dzielnicę Krosna. W 1803 r. właścicielem Polanki zostaje Jan Michał Trzecieski herbu Strzemię. Na swoje potrzeby nie adaptuje istniejącego
już w tym miejscu starego, drewnianego dworu ale buduje w 1808 r. nowy, piętrowy, murowany budynek, który został później otoczony parkiem krajobrazowym.

 

Zamekzamek w krasiczynie w Krasiczynie położony jest przy głównej drodze Przemyśl-Sanok. Pod koniec XVI w. Stanisław Krasicki przystąpił do rozbudowy istniejącej w tym miejscu warowni.

 

Początki zazamek w leskumku leskiego wiążą się z magnacką rodziną Kmitów herbu Szreniawa. Kmitowie posiadali liczne dobra w województwach: krakowskim i ruskim.

 

Budoreszel zamekwę zamku w Reszlu rozpoczął w 1350 r. Jan I z Miśni. Od 1355 r. kontynuował ją Jan II Stryprock, a dokończył w 1401 r. Henryk III Sorbom, który dobudował skrzydło południowe z pomieszczeniami mieszkalnymi biskupa oraz krużganki.

Posochaczew ruiny zamkuczątki osadnictwa na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie przypadają na XII wiek, kiedy funkcjonowała tu osada. W pierwszej ćwierci XIII w. książę Konrad I Mazowiecki wzniósł tu drewniano-ziemną warownię Piastów Mazowieckich, będącą siedzibą wzmiankowanej w 1221 r. kasztelanii sochaczewskiej.