Pałac biskupi w Nysinysa pałac biskupie znajduje się naprzeciwko otoczonego fosą dworu biskupiego. Budowę pałacu zainicjował Karol Habsburg w 1624 r.

 • GPS: 50°28'26.14"N, 17°20'14.61"E
 • Galeria zdjęć pałacu
 • Stan: dobry
 • Dostępność: siedziba muzeum
 • Atrakcyjność: 3/5

Pałapolska cerekiew pałacc mieszczący się w miejscowości Polska Cerekiew zbudowany został przez Fryderyka von Oppersdorffa w 1617 r. Przebudowany w 1894 r. przez Eberharda von Matuschke zyskał miano późnorenesansowej rezydencji.

 • GPS: 50°13'39.53"N, 18° 7'31.60"E
 • Galeria zdjęć pałacu
 • Stan: trwała ruina
 • Dostępność: tylko z zewnątrz
 • Atrakcyjność: 3/5

chrósty pałacChrósty to wieś w gminie Pawłowiczki. Znajdują się tutaj ruiny klasycystycznego pałacu zbudowanego w 1813 r. Jego właścicielami w XVIII w. była rodzina Lichnowskich.

branice pałacWe wsi Branice blisko granicy z Czechami, w niewielkim oddaleniu od drogi stoi opuszczony pałac. W średniowieczu znajdował się tutaj murowany zamek, na którego ruinach zbudowany został browar.

 • GPS: 50° 2'59.80"N, 17°46'14.91"E
 • Galeria zdjęć pałacu
 • Stan: opuszczony
 • Dostępność: własność prywatna
 • Atrakcyjność: 2/5

grudynia mała pałacPałac w Grudyni Małej istniał już w 1775 r. Jego fundatorami byli Hans i Anne Deloch, którzy stali się właścicielami majątku pod koniec XIX w. Z roku 1775 pochodzi też spichlerz dworski, który znajdował się niedaleko pałacu, a  który został przeniesiony do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach i tam też można go zobaczyć.

 • GPS: 50°14'42.14"N, 17°57'25.86"E
 • Galeria zdjęć pałacu
 • Stan: dobry
 • Dostępność: własność prywatna
 • Atrakcyjność: 3/5

łany ruina pałacuW wsi Łany na Dolnym Śląsku znajduje się ruina pałacu pochodzącego z XIX w.

 • GPS: 50°12'49.83"N, 18°11'48.26"E
 • Galeria zdjęć ruin
 • Stan: ruina
 • Dostępność: tylko z zewnątrz
 • Atrakcyjność: 2/5

Opole Wieża Piastowska i Wieża Zamku GórnegoWieża Piastowska w Opolu wzniesiona została ok. 1300 r. przez księcia Bolesława I i jest jedyną pozostałością po zamku piastowskim, który został rozebrany w latach 1928 - 1931. Wieża została postawiona na kamiennym fundamencie głębokim na 6 metrów.

 • GPS Wieża Piastowska: 50.667404N, 17.920067E.

 • GPS Wieża Zamku Górnego: 50.670022N, 17.925019E

 • Galeria zdjęć
 • Stan: dobry
 • Dostępność: własność prywatna
 • Atrakcyjność: 2/5