W Łopałac w Łoniowieniowie w miejscu, w którym Moszyńscy wznieśli w 1885 r. pałac istniał wcześniej dwór. Budowlę zaprojektował Antoni Łuszczkiewicz.

bodzentyn ruiny zamkuMiasto Bodzentyn założył biskup Bodzęty herbu Poraj w 1335 r. przenosząc tu siedzibę dworu myśliwskiego z Tarczka. Początkowo na miejscu obecnego zamku powstał zameczek drewniany. Budowla ta szybko uległa zniszczeniu i następca Bodzęta - biskup Florian z Mokrska jeszcze przed 1380 r. zbudował murowany gotycki zamek, lokalną rezydencję biskupów krakowskich.

We wsi chlewice pałac potockichChlewice zobaczyć można pałac/dwór Potockich pochodzący z XIX w.

Ruiny zamiędzygórz ruiny zamkumku Międzygórz usytuowane są na wyniosłym, odciętym doliną niewielkiego dopływu Opatówki cyplu płaskowzgórza o dość stromych zboczach górującym wyraźnie nad doliną Opatówki.

zamek w sandomierzuZamek w Sandomierzu wzniesiono na miejscu dawnego grodu położonego na wzgórzu otoczonym rzeką Wisłą. Początkowo drewniany zamek pełnił funkcję warownej siedziby.

Neoreneswłostów pałac karskichansowy pałac we Włostowie powstał w latach 1854 - 1860 w miejscu XIX wiecznej klasycystycznej oficyny.

Z pałacpałac w grabkach dużychem w Grabkach Dużych wiąże się postać Stanisława Rupniewskiego - dziedzica Grabek i Gnojna. Spędził on wiele lat w niewoli tureckiej. Uwolniono go po przyjęciu islamu. Po powrocie do Polski wzniósł on w Grabkach w 1742 r. pałac o wyraźnie orientalnym charakterze.