• Współrzędne GPS: 49.917423N, 20.469409E

W swoim wielowiekowym istnieniu ten ogromny i doskonale zachowany zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowany. Mimo, że w swoim czasie stanowił potężną twierdzę został zdobyty i zrujnowany w czasie potopu szwedzkiego. Obecnie zamek powrócił do rodu Lubomirskich. Renowacja twierdzy trwa już od 1949 r. i trzeba przyznać że zamek stanowi piękny zabytek woj. małopolskiego.


  • Współrzędne GPS: 50.300300N, 19.593787

Zamek Rabsztyn to kolejne zdjęcia wyciągnięte z archiwum. Historyczne początki tego zamku są trudne do określenia. Osadzony na wapiennej skale zamek powstał prawdopodobnie w XIV w. i składał się z trzech części i z wysokiej baszty, która niestety została wysadzona na początku XX w. przez poszukiwaczy skarbów.

  • Współrzędne GPS: 50.102144N, 19.581752

Zamek położony jest we wsi Rudno na najwyższym wzniesieniu Garbu Tenczyńskiego. Prawdopodobnie pierwszy zamek (drewniany) zbudował tutaj około 1319 r. kasztelan krakowski Nawój z Morawicy. Zamek murowany powstał za sprawą syna Nawoja - Jędrzeja. Posiadał on trzy skrzydła, otwarte na stronę zachodnią, zdobione renesansowymi attykami, gzymsami i krużgankami. Zamek został zdobyty podczas potopu szwedzkiego. Szwedzi spodziewali się znaleźć rzekomo ukryty w nim skarb koronny. Ponieważ niczego nie znaleźli podpalili zamek opuszczając go w 1656 r. Odbudowany po zniszczeniach wojennych w roku 1768 na wskutek uderzenia pioruna obiekt spłonął. W 1816 właścicielami zamkowych ruin zostają Potoccy. W ich rękach Tenczyn pozostaje do roku 1939. Malownicze ruiny widoczne są z pobliskiej autostrady Katowice - Kraków a zwłaszcza wysoka Wieża Nawojowa zamku.