• Współrzędne GPS: 49.988891N, 20.997163Ezamek w tarnowie

 • Galeria zdjęć
 • Stan: ruiny
 • Dostępność: bez ograniczeń
 • Atrakcyjność: 2/5

Zamek zaczął budować w 1329 r. Spycimir Leliwita w rok po nadaniu mu przez króla wsi o nazwie Tarnowiec (Tarnów Mały). Datę tę przekazała siedemnastowieczna Kronika OO Bernardynów. W 1331 r. zostaje już poświęcona kaplica na zamku. Zamek w Tarnowie pierwotnie był zapewne kamienno-ceglaną budowlą, wzorowaną na wcześniejszych chronologicznie naddunajeckich warowniach w Rytrze i niedalekim Czchowie.

 • Współrzędne GPS: 49.958037N, 20.598543Ebrzesko pałac
 • Galeria zdjęć
 • Stan: w remoncie
 • Dostępność: brak, własność prywatna
 • Atrakcyjność: 2/5

Pałac Goetzów w Brzesku wybudowany został w latach 1898-1900 w pobliżu Browaru Okocim  przez Jana Albina Goetza, znanego jako Jan Goetz Okocimski i jego małżonkę ? Zofię Jadwigę z hr. Sumińskich. Nazwany został Nowym Pałacem dla odróżnienia od Starego Pałacu, wzniesionego przez ojca Jana Albina, Jana Ewangelistę Goetza na terenie browaru.

 • Współrzędne GPS: 50.034286N, 20.217810Eniepołomice zamek
 • Galeria zdjęć
 • Stan: bardzo dobry
 • Dostępność: płatne wejście do muzeum
 • Atrakcyjność: 5/5

Początki Zamku Królewskiego w Niepołomicach sięgają XIV w. kiedy to król Kazimierz Wielki wybudował na skarpie pradoliny rzeki Wisły obszerny gotycki obiekt mający również pełnić funkcje obrone. Zamek w Niepołomicach składał się w tych czasach z trzech wież, budynków w skrzydle południowym i wschodnim oraz murów kurtynowych rozmieszczonych wokół dziedzińca.

 • Bydlin ruiny zamkuWspółrzędne GPS: 50.388739N, 19.642917E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: ruina
 • Dostępność: wstęp bez ograniczeń
 • Atrakcyjność: 3/5

Ruiny zamku w Bydlinie należące do Szlaku Orlich Gniazd były prawdopodobnie częścią systemu obronnego na pograniczu ze Śląskiem. Zamek zbudował w 1388 na wzgórzu wapiennym za wsią rycerz Niemierza herbu Strzała, ówczesny dziedzic wsi i okolicznych terenów. W XIV w. fortyfikacja była własnością nieślubnego syna Kazimierza Wielkiego. W późniejszym czasie zamek został przebudowany przez rodzinę Bonerów na kościół katolicki. W dobie reformacji (ok. 1570 r.) nowy właściciel Bydlina - zagorzały arianin Jan Firlej zamienił kościół na zbór ariański. Jego syn Mikołaj przywrócił obiekt kościołowi katolickiemu, przeprowadził renowację i nadał kościołowi nazwę Świętego Krzyża.

 • Bobrek - pałacWspółrzędne GPS: 50.067442N, 19.256902E

W 1395 lub 1408 r. zamek w Bobrku pojawia się w źródłach historycznych po raz pierwszy. Zbudował go Jan Ligęza herbu Półkozic. Zamek znajdował się na południowo-zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej i był blisko szlaków handlowych na Morawy. W 1655 r. zamek należał do generała Wirtza, który spalił go opuszczając Bobrek w 1656 r. Kiedy w 1779 r. Bobrek przeszedł w ręce rodziny Potulickich, wykorzystano istniejące piwnice i sklepienia zamkowe i w połowie XIX w. zbudowano tu pałac. Po II wojnie światowej w pałacu miała swoją siedzibę szkoła specjalna, a w 1968 r. przedszkole. Pałac jest ruiną od kiedy w 1979 r. pożar strawił zachodnią jego część. Budynek jest własnością prywatną od 2002 r. i nie ma możliwości wejścia na jego teren.

 • Sucha Beskidzka - zamekWspółrzędne GPS: 49.746227N, 19.601672E

Renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej to magnacka rezydencja kolejnych właścicieli dóbr suskich: Castiglione-Suskich, Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich. Początki zamku suskiego należy wiązać z osobą Kaspra Suskiego, który postawił (prawdopodobnie w latach 1554-1580) na tym samym miejscu kamienny dwór o charakterze obronnym. Zamek jest często nazywany "Małym Wawelem" ze względu na podobieństwo dziedzińca do krakowskiego zamku królewskiego. Znacznej rozbudowy dokonał pierwszy właściciel z tego rodu, Piotr Komorowski. Kolejnej rozbudowy dokonała na początku XVIII wieku Anna Wielopolska, która dobudowała dwie wieże i zmodernizowała wnętrze zamku. Wielopolscy byli najdłużej w posiadaniu zamku - byli jego właścicielami w latach 1665-1843. W czasie obu wojen światowych na zamku mieścił się szpital dla żołnierzy. W 1975 r. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu zdecydowały o otwarciu tutaj filii muzeum wawelskiego. Obok zamku znajduje się park z XIX w. do którego też warto zajrzeć.

 • Zator zamekWspółrzędne GPS: 49.996090N, 19.439839E

Z inicjatywy księcia zatorskiego Wacława w połowie XV w. w miejscu wcześniejszego warownego grodu wybudowano zamek. Do 1513 r. zamek był siedzibą książąt zatorskich, z górnośląskiej linii piastowskiej, później starostów. W roku 1945 zamek został przez władze PRL bezprawnie odebrany rodzinie Potockich. Obiekt uległ zniszczeniu w okresie okupacji hitlerowskiej. Od 1946 roku był siedzibą Instytutu Zootechniki, ostatnio Rybackiego Zakładu Doświadczalnego. W latach 1964 - 1973 budynek został gruntownie odrestaurowany. W 1973 r. zostały odremontowane wnętrza zamku oraz udostępniono turystom do zwiedzania cztery sale. Od 2005 r. zamek stoi opuszczony, brama do niego jest zamknięta i nie ma możliwości podejścia bliżej do zamku.