W Zespole Pałapałac w gorzycachcowo-Parkowym w Gorzycach znajdują się dwa obiekty określane jako pałac górny i pałac dolny. Ten pierwszy powstał w 1886 r. z inicjatywy Aleksandra von Arco i jego żony Gertrudy.

  • GPS: 49°57'28.06"N, 18°22'54.42"E
  • Galeria zdjęć pałacu
  • Stan: dobry
  • Dostępność: można obejść dookoła
  • Atrakcyjność: 3/5

Przez prawie rok od śmierci hrabiego Aleksandra w 1892 r. dobrami gorzyckimi zarządzała jego żona. Jednak w listopadzie 1893 r. nastąpiła publiczna licytacja majątku, którą wygrała rodzina Oppersdorffów. Byli on i właścicielami pałacu przez kolejnych 7 lat. Potem obiekt został sprzedany Fritzowi von Friedlander-Fuld, przedsiębiorcy z Berlina. W 1922 r. jego spadkobiercy przekazują obiekt do sprzedaży i zostaje on zakupiony przez magistrat Katowice, który urządził w pałac Dom Dziecka. Po II wojnie światowej funkcjonował tutaj Dom Wypoczynkowy dla Dzieci, a w latach 50-tych XX w. utworzono w nim Dom Starców a potem Dom Pomocy Społecznej dla Niedorozwiniętych Dzieci. W latach 70-tych XX w. niewielkie wyposażenie pałacu zostało rozkradzione. W chwili obecnej całością zarządza Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Pomocy Społecznej.