• brzeźnica pałacWspółrzędne GPS: 50.145251N, 18.217991E
  • Galeria zdjęć pałacu
  • Stan: relikt murów
  • Dostępność: brak, wł. prywatna
  • Atrakcyjność: 1/5

Barokowy pałac w Brzeźnicy został wybudowany w 1645 roku przez ówczesną właścicielkę wsi Brzeźnica - Małgorzatę Dzierżanowską. Budowla była pierwotnie piętrowa, niestety do dzisiaj zachowały się jedynie ściany do wysokości pierwszej kondygnacji. Dookoła pałacu rozciągały się ogrody oraz park z licznymi okazami starodrzewia. Pałac uległ zniszczeniu podczas działań wojennych na tych terenach w 1945 r.

W środku lata dostęp do ruin jest utrudniony przez bujną roślinność w postaci krzaków i traw. W dodatku, żeby zobaczyć te pozostałości trzeba przejechać przez teren z opuszczonymi budynkami, które prawdopodobnie stanowiły część PGR.