We wsi Rudziniec położonej opałac w rudzińcuk. 20 km od Gliwic stoi neoklasycystyczny pałac, który powstał w 1860 r. dla rodziny von Ruffer-Rother.

Zamwisła zameczek myśliwskieczek Myśliwski Habsburgów w Wiśle jest dobrym przykładem drewnianego budownictwa habsburskich  leśniczówek, które na tym terenie wznoszono od połowy XIX w.

W Bieldworek w bielsku białejsku Białej jadąc w kierunku na Żywiec, można dostrzec przy głównej drodze obiekt określany Willą Barona Otto von Klobusa lub dworkiem.

Dwpalowice dwórór w Palowicach zwany też zamkiem zbudowany został w latach 1860 - 1880. Klasycystyczny, parterowy budynek powstał dla Emanuela von Tlucka.

Na nidwór w rychwałdzieewielkim wzniesieniu we wsi Rychwałd koło Żywca stoi dwór w stylu klasycystycznym pochodzący z XIX w.

Na powzgórze zamkowe w cieszyniełożonym tuż przy granicy z Czechami Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie zobaczyć można Pałac Myśliwski Habsburgów, rotundę św. Mikołaja z XI w. oraz Wieżę Piastowską.

dwór w łodygowicachDwór w Łodygowicach zwany powszechnie "zamkiem" był siedzibą włodarzy majątku tzw. "Państwa Łodygowickiego" przez blisko trzy stulecia.