płakowice zamekBudowę zamku w Płakowicach (dawnej wsi obok Lwówka Śląskiego) rozpoczął ród Talkenbergów z Podskala w roku 1550. W 1563 r. zamek ukończono i stanowił on w XVI w. największy na Śląsku obiekt obronny.

  • GPS: 51° 6'56.66"N, 15°36'52.63"E
  • Galeria zdjęć zamku
  • Stan: dobry
  • Dostępność: własność prywatna
  • Atrakcyjność: 4/5

W XVIII i XIX w. zamek był przebudowywany. W czasie wojen napoleońskich obiekt został w dużym stopniu zniszczony. W 1824 r. rejencja legnicka odkupiła zamek od Augusta Ludwiga von Nostitz-Rienecka i przeznaczyła go na szpital psychiatryczny, który funkcjonował tutaj do 1945 r. W 1967 r. budynek został częściowo odrestaurowany. Od 1992 r. należy on do Kościoła Baptystów i mieści się w nim Chrześcijański Ośrodek "Elim". Bez problemu można wejść na wewnętrzny dziedziniec, który otoczony jest z trzech stron krużgankami, a z ostatniej zamyka się murem. Zamek otoczony był fosą, na której znajduje się obecnie kamienny most. Na uwagę zasługują też piękne, renesansowe zdobienia fasad i brama wjazdowa z portalem.