Oprócz zamku w Międzylesiu mmiędzylesie sukienniceożna tutaj też zobaczyć barokowe sukiennice pochodzące z 1740 r. Pierwotnie była to długa 14 osiowa budowla, siedziba kupca Ludwiga.

Kupiec Ludwig był hurtownikiem i poważnym eksporterem płótna i innych wyrobów lnianych na rynki europejskie. Część sukiennic uległa zniszczeniu, w zachowanej części mieści się hotel i restauracja.


Źródło: tablica informacyjna przy sukiennicach